Testovací stránka - proměnnéDobré odpoledne! :-)1   REQUEST_METHOD     určuje způsob předávání informací -- GET nebo POST  
2   QUERY_STRING     obsahuje data přenášená metodou GET  
3   PATH_INFO     cesta, která má být zpracována skriptem; nejčastěji jde o část cesty v URL za jménem skriptu  
4   PATH_TRANSLATED     cesta ke stejnému souboru jako PATH_INFO; v tomto případě však byla cesta přemapována podle konfigurace serveru  
5   CONTENT_TYPE     MIME typ dat zasílaných metodou POST  
6   CONTENT_LENGTH     délka dat zasílaných metodou POST  
7   SCRIPT_NAME     URL právě prováděného skriptu  
8   SERVER_NAME     jméno serveru  
9   SERVER_PORT     číslo portu  
10   SERVER_SOFTWARE     jméno a verze programu pracujícího jako WWW-server  
11   SERVER_PROTOCOL     jméno a verze protokolu, kterým přišel požadavek (typicky HTTP/1.0 nebo HTTP/1.1)  
12   GATEWAY_INTERFACE     označení a verze použitého rozhraní ke spuštění skriptu (typicky CGI/1.1)  
13   REMOTE_HOST     doménová adresa počítače, z nějž přišel požadavek  
14   REMOTE_ADDR     IP-adresa počítače, z nějž přišel požadavek  
15   AUTH_TYPE     způsob použité autorizace uživatele  
16   REMOTE_USER     v případě, že byl uživatel autorizován, obsahuje tato proměnná jeho jméno  
17   REMOTE_IDENT     informace o identitě získaná zpětným dotazem u klienta; tuto vlastnost příliš mnoho serverů nevyužívá