Copyright

Tímto se poskytuje povolení k využívání, kopírování a šíření dokumentů a související grafiky z tohoto World Wide Web serveru (dále server), za předpokladu, že

  1. níže uvedené označení autorských práv a text tohoto povolení bude na každé kopii dokumentu,
  2. dokumenty a související grafika z tohoto serveru budou využity pouze k informačním nekomerčním účelům,
  3. žádné dokumenty ani grafika z tohoto serveru nebudou jakýmkoliv způsobem upravovány ani měněny
  4. a žádná grafika z tohoto serveru nebude využívána, kopírována ani šířena odděleně od souvisejícího textu.

Veškerá práva, kromě výše jmenovitě uvedených, jsou vyhrazena firmě SCORPIÓNIS s.r.o.


©1998-2009 SCORPIÓNIS s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

 
 
(c) Copyright SCORPIÓNIS, s.r.o. Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki